Formacions ​en desenvolupament web Full Stack

Què aprendràs?
Timeline de la formació
Metodologia d’aprenentatge
Mòdul UX/UI Mòdul Front-end Mòdul lògiques Front-end
Mòdul Back-end Mòdul escalabilitat funcional

Programa formatiu de la Formació Full Stack Developer
Què aprendràs?
– Disseny i desenvolupament d’aplicacions Front-end responsive amb HTML5, CSS3 i Javascript
– Eines de la Metodologia Agile (Kanban, Scrum…)
– Disseny i models de dades
– Desenvolupament de BBDD (Mysql, Mongo-db…)
– Metodologies d’experiència d’usuari i prototipado
– Metodologia de construcció de projectes (Atomic Design)
– Patrons de disseny (model vista controlador, façana, factories…)
– Pràctiques en control de versions Bitbucket, Github…
– Participació en les comunitats de desenvolupament
– Bones pràctiques desenvolupament, clean code, TDD/BDD…
– Metodologies de cerca activa de treball
– Principis de la comunicació no violenta (CNV)

¿A qui es dirigeix el curs?

Totes les persones que estan en situació de vulnerabilitat o risc d’exclusió social, donem prioritat a:
– Dones
– Persones amb diversitat funcional
– Joves sense estudis ni treball
– Persones jubilades de llarga duració

INSCRIPCIONS TANCADES

Informació del curs i la beca  • Nº de beques disponibles: 24 al 100%

  • Preu: Gratuito

  • Inici del curs: 30/09/2021

  • Durada del curs: 6 mesos (850h)


Com aplicar a la beca?  • Complir amb el procés de selecció