Data curation powered by SAS

Aquest curs forma part del Programa modular Advance Data Science powered by SAS, programa desenvolupat per universitats CEU i SAS, líder mundial en analítica avançada i intel·ligència artificial. Amb aquest curs et formaràs en curació i preservació de dades, maneig de grans bases de dades Big Data i eines per a la captura, tractament i preservació de les dades i serà la teva porta d’accés a l’Expert Universitari I en Data Curation for SAS Data Scientists.

A l’acabar el Expert, aprendràs què és la ciència de dades i quines són les eines i aplicacions de gestió de dades de SAS amb tecnologies SAS / ACCESS. Realitzaràs tasques d’extracció, transformació i càrrega (ETL) usant SAS Data Integration Studio. Descobriràs les capacitats de la base de coneixements de qualitat de SAS usant Dataflux Data Management Studio per entendre i millorar les dades. Comprendràs l’estructura i funcionalitat de la base de coneixements de qualitat de SAS i a accedir als components d’aquesta de forma programada utilitzant codi natiu de SAS.

A més, aprendràs a organitzar les dades en diferents formats d’emmagatzematge per al sistema Distributed File System (HDFS) de Hadoop. Faràs servir Apache Hive i Apache Pig per consultar i processar dades en Hadoop. Escriuràs codi SAS per integrar-lo amb Hive i Pig i així aprofitar el procediment SAS DS2 per processar dades en Hadoop i finalment, aprendràs a manejar eines i aplicacions avançades de gestió de dades de SAS. Mantenir, configurar i supervisar l’accés a les dades des d’un únic punt d’administració amb el servei federat de SAS. Crear capes virtualitzades de dades segures que unifiquin fonts d’informació dispars amb vistes FedSQL. I, a més, desenvoluparàs aplicacions de processament de flux d’esdeveniments de SAS per capturar, processar i analitzar streams de dades en temps real.

A qui és dirigeix aquest curs?
Graduats en matemàtiques, estadística, programació i/o bases de dades, si no estàs en possessió d’un grau, però tens experiència professional acreditada en l’àrea de l’anàlisi de dades, també pots fer el pas i acreditar els teus coneixements. Graduats/llicenciats en altres àrees amb interès en el maneig de dades

INSCRIPCIONS TANCADES

Informació del curs i la beca  • Nº de beques disponibles: 5 al 50%

  • Preu (sense beca): 999€

  • Inici del curs: obert tot l’any


Com aplicar a la beca?  • Titulats universitaris

  • En cas de no estar en possessió d’un títol universitari has d’acreditar experiència professional en l’àrea de l’anàlisi de dades