Màster en Big Data i Analytics

El programa s’estructura en 10 mòduls que es divideixen en 3 blocs:

Bloc 1.- Gerència i emmagatzematge. En aquest primer bloc, s’introdueixen els conceptes claus de Big Data, així com les seves principals tecnologies. A més, s’identifiquen problemes legals que poden sorgir en un projecte de Big Data, quin és el millor entorn en el qual implantar-lo i les tipologies de base de dades que podem usar en funció de les dades.

Bloc 2.- Procés i anàlisi. En aquest bloc s’aprèn a explotar les dades per a convertir-los en informació. S’aprofundeix en les diferents tècniques i solucions de mercat per a ser capaços de generar indicadors que l’àrea de negoci pugui interpretar.

Bloc 3.- Visualització i negoci. En l’últim bloc, s’estudien les maneres per a aconseguir que tota l’organització confiï en els KPIs derivats de l’anàlisi de dades per a així prendre les millors decisions per a l’empresa.

El màster inclou a més un curs anivellador en Big Data en el que els alumnes aprofundiran en els diferents temes necessaris per al seguiment del curs, 2 tallers pràctics i 1 Projecte Final de Màster, on els alumnes treballaran amb una empresa en el desenvolupament d’un projecte real.

¿A qui es dirigeix el curs?

– Graduats en enginyeries tècniques, ADE i ciències (Matemàtiques, Física, Estadística o Química)
– Professionals que estiguin treballant en el sector TIC.
– Càrrecs intermedis d’empreses que vulguin tenir una posició avantatjosa davant futures oportunitats en la seva empresa.
– Professionals del sector BI (Business Intelligence) tradicional que vulguin ampliar el seu coneixement.
– Perfils tècnics/consultors que actualment treballin amb dades i que vulguin tenir una visió de management end-to-end.

Termini màxim d’inscripció: INSCRIPCIONS TANCADES

Informació del curs i la beca  • Nº de beques disponibles: 2 al 40%

  • Preu (sense beca): 7.500€

  • Inici del curs: 21/11/2021


Com aplicar a la beca?  • Posseir experiència relacionada amb la innovació, la transformació digital, etc.

  • Estar en possessió d’un títol de grau o llicenciatura

  • Beca no acumulable amb altres promocions o descomptes

  • Entrevista d’admissió amb un membre del comitè acadèmic de Three Points

  • Carta de motivació

  • Perfil Linkedin o CV