Màster en Big Data Management, Technologies and Analytics

El Big Data presenta nous reptes per les organitzacions en dos aspectes tecnològics principals: la gestió i l’anàlisi de les dades. De del punt de vista de la gestió de les dades, el Big Data requereix noves arquitectures i nous models de dades. De del punt de vista de l’anàlisi de dades, cal considerar nous tipus de dades semi-estructurats o no estructurats (com a text o imatge), que avui dia representen una fracció important de les noves dades que es generen.

La barrera d’entrada per incorporar solucions Big Data continua sent molt alta per a la majoria d’organitzacions, ja que la gestió i manteniment d’aquests sistemes és molt diferent de la de qualsevol altre. A més, les actuals eines són molt poc madures i requereixen un alt grau d’especialització per poder-les emprar correctament. Per aquest motiu, l’especialització en aquest àmbit implica un reciclatge específic basat en els principals conceptes darrere d’aquestes tecnologies.

El màster en Big Data Management, Technologies and Analytics dóna una visió global d’un ecosistema Big Data i s’aprofundeix en tots dos aspectes: gestió (Big Data Management) i explotació de les dades (Big Data Analytics), aportant aplicabilitat (Big Data Technologies) i visió de negoci.

¿A qui es dirigeix el curs?

Graduats en informàtica o equivalent interessats en l’àmbit del Big Data; professionals informàtics, principalment, desenvolupadors, arquitectes, analistes de dades i administradors de sistemes; Graduats en estadística, matemàtiques o enginyeries en general.

Termini màxim d’inscripció: INSCRIPCIONS TANCADES

Informació del curs i la beca  • Nº de becas disponibles: 1 al 34%

  • Precio (sense beca): 8.600€

  • Inicio del curso: 13/10/2021


Com aplicar a la beca?


Ajudes dirigides a dones que compleixin amb el perfil d’admissió d’el programa, un cop admeses en el postgrau, han de sol·licitar l’ajuda enviant la següent documentació:


  • Carta de motivació, exposant les inquietuds per cursar el màster i incorporant informació sobre la seva situació laboral actual, si escau.

  • Fotocòpia del DNI o NIE.

  • Informació sobre les condicions socioeconòmiques (Declaració de la renda de 2020).

  • Carta/es de recomanació acadèmica/ques i/o professional/s, si en disposa.