Màster en DevOps & Cloud Computing

El programa s’estructura en 10 mòduls que es divideixen en 3 blocs:

Bloc 1.- Context. Aquest bloc té com a objectiu establir les bases que constitueixen la metodologia DevOps, així com afavorir l’adquisició de les habilitats necessàries per a la seva correcta implantació i desenvolupament, en el si de qualsevol empresa tecnològica.

Bloc 2.- DevOps: automatització de processos. Automatització de processos. Aquest bloc proporciona una visió específica de cadascuna de les etapes integrants del procés de gestió del desenvolupament i actualització de productes digitals, en empreses que adopten una metodologia DevOps.

Bloc 3.- Tecnologies de virtualització, Cloud Computing i Contenidors. Al llarg d’aquest bloc, els estudiants entendran l’impacte del Cloud Computing i dels Contenidors en el funcionament del procés de desenvolupament de productes digitals, en empreses que empren la metodologia DevOps.

El programa inclou un curs anivellador en DevOps en el qual els alumnes aprofundiran en els diferents temes necessaris per al seguiment del curs, 2 tallers pràctics i un Projecte Final de Màster, on els alumnes treballaran amb una empresa en el desenvolupament d’un projecte real.

¿A qui es dirigeix el curs?

– Responsable de sistemes i processos IT.
– Enginyers de software i operacions tecnològiques.
– Professionals que estiguin treballant en el sector de desenvolupament de software.
– Graduats i llicenciats en enginyeries tècniques i ciències (matemàtiques o física).

Termini màxim d’inscripció: INCRIPCIONS TANCADES

Informació del curs i la beca  • Nº de beques disponibles: 2 al 40%

  • Preu (sense beca): 7.500€

  • Inici del curs: 21/11/2021


Com aplicar a la beca?  • Posseir experiència relacionada amb la innovació, la transformació digital, etc.

  • Estar en possessió d’un títol de grau o llicenciatura

  • Beca no acumulable amb altres promocions o descomptes

  • Entrevista d’admissió amb un membre del comitè acadèmic de Three Points

  • Carta de motivació

  • Perfil Linkedin o CV