Màster en eHealth: Tecnologies de la informació i gestió sanitària

L’aplicació de les TIC en la Gestió Sanitària és una realitat que va en augment. La seva implementació s’està imposant en diferents àmbits del sector i es revela com un factor determinant per millorar la gestió de el sector en tots els seus nivells, ja que permet aconseguir una major eficàcia, eficiència i qualitat assistencial.

Amb el Màster en eHealth de La Salle-URL, que pots cursar tant en modalitat presencial com 100% online, tens l’oportunitat de formar-te com un professional de la salut preparat per liderar la innovació i fer un ús estratègic de les TIC.

Amb aquest màster donem resposta a l’actual demanda de professionals altament capacitats per fer front a el binomi que formen tecnologia i salut, i es realitza amb la col·laboració dels principals hospitals públics i privats, laboratoris farmacèutics i institucions relacionades amb l’eSalut.

¿A qui es dirigeix el curs?

– Professionals de la salut amb experiència que desitgeu dirigir projectes sanitaris, emprendre nous negocis de salut 2.0 o promocionar a un lloc de direcció.
– Professionals de la salut acabats de titular que voleu agilitzar la vostra inserció a el mercat laboral o emprendre nous negocis de salut 2.0.
– Professionals de les tecnologies de la informació dels sectors sanitari i farmacèutic que teniu l’objectiu de promocionar a director de departament d’eHealth, obrir noves línies de negoci en el vostre departament, o emprendre nous negocis de salut 2.0.
– Professionals de la comunicació sanitària i / o farmacèutica que desitgeu dominar les noves tendències en el sector i oferir serveis especialitzats a empreses i institucions i als professionals de sector de la salut.
– Recent titulats en comunicació que desitgeu agilitar la vostra inserció a l’mercat laboral en un sector a l’alça.
– Administratius assistencials i tècnics de la salut que voleu conèixer en profunditat la direcció sanitària, així com la gestió de projectes, per accedir a càrrecs de responsabilitat en indústries farmacèutiques i empreses i institucions sanitàries.
– Consultors de tecnologies de la informació que desitgeu especialitzar en el sector eHealth per a dirigir projectes, crear noves aplicacions, emprendre nous negocis de salut 2.0 i assessorar farmacèutiques, institucions i empreses de el sector de la salut.

INSCRIPCIONS TANCADES

Informació del curs i la beca  • Nº de beques disponibles: 2 al 20%

  • Preu modalitat presencial (sense beca): 7.400€

  • Inici del curs modalitat presencial: 29/10/2021

  • Preu modalitat online (sense beca): 5.800€

  • Inici del curs modalitat online: 11/10/2021


Com aplicar a la beca?  • Cal formalitzar el procés d’inscripció abans de el 31 de juliol de 2021.