Màster en Eines per al Desenvolupament Professional a la Indústria

Sortides Professionals

El màster prepara els estudiants per treballar com a:
1. Cap de producció
2. Cap de laboratori
3. Cap de qualitat
4. Cap de medi ambient, entre d’altres

Competències

– Aprendre les tècniques de gestió per analitzar i avaluar una empresa.
– Conèixer els procediments per a la gestió de productes de la indústria, així com també els procediements i tràmits a seguir.
– Aprendre les tècniques de comunicació, tant unipersonal com en gestió general.
– Conèixer i valorar criteris de qualitat, seguretat i riscos laborals, així com també avaluar sistemes de sostenibilitat empresarial.
– Conèixer criteris de logística i legislació aplicada al sector empresarial per al correcte funcionament dels processos.
– Estudiar els conceptes de química i energia aplicats al sector empresarial, coneixent a més les operacions bàsiques dels processos.
– Conèixer els conceptes de contaminació ambiental, aplicats principalment al sector atmosfèric i també de l’aigua.
– Conèixer i aplicar els coneixements de química en el sector industrial en diferents camps, com, per exemple, la indústria dels aliments o el sector de l’aigua o de la cosmètica.
– Conèixer la instrumentació dels laboratoris per poder aplicar i desenvolupar mètodes d’anàlisi en diferents matrius.

¿A qui es dirigeix el curs?

Estudiants que tinguin una titulació universitària oficial en Química, Enginyeria Química i ciències afins, com per exemple la bioquímica o la biotecnologia. També quedarà obert a professionals del sector empresarial que vulguin aprofundir en alguna de les matèries que es desenvoluparan en el màster.
Aquest màster també el poden realitzar estudiants de darrer curs de Grau que finalitzin els seus estudis de Grau abans de la data fi de màster.

INSCRIPCIONS TANCADES

Informació del curs i la beca • Nº de beques disponibles: 1 al 24.75%

 • Preu (sense beca): 3.030€

 • Inici del curs: 1/09/2021

 • Modalitat presencial: Tarragona


Com aplicar a la beca? • Haver formalitzat la reserva de plaça de matrícula en un dels programes de títols propis de postgrau

 • Acreditar una renda familiar no superior al tram 5 requerit per a l’accés a les beques d’equitat de la Generalitat de Catalunya

 • Presentar el CV amb l’expedient acadèmic

 • Acreditació de la situació econòmica familiar mitjançant còpia de les declaracions de renda de l’exercici 2019 de tots els membres de la unitat familiar. Els alumnes estrangers ho acreditaran mitjançant documents equivalents.

 • Acreditació de la situació d’atur en què estigui qualsevol membre de la unitat familiar en el moment de presentar la sol·licitud.

 • Certificat d’empadronament i convivència en el qual consten tots els membres de la unitat familiar.

 • Acreditació dels resultats acadèmics mitjançant certificat de notes dels estudis realitzats.

 • Acreditació amb certificats d’altres circumstàncies d’especial rellevància

 • No ser beneficiari/a de cap altre beca o ajut amb la mateixa finalitat