Màster en Full Stack Web Development

El programa s’estructura en 10 mòduls que es divideixen en 4 blocs:

Bloc 1.- Fonaments del Desenvolupament Web. En aquest bloc es definiran els conceptes i tecnologies clau vinculats al desenvolupament Full Stack, aprofundint en aspectes essencials del seu funcionament. Addicionalment, s’explicaran les principals metodologies i bones pràctiques més comunes en l’entorn professional.

Bloc 2.- Front End Development. En aquest bloc, el/la alumne/a aprofundirà en tot el relatiu al desenvolupament front end, des de la maquetació de wireframes fins al desenvolupament de components web amb els Frameworks web més utilitzats.

Bloc 3.- Back End Development. En aquest bloc s’explicaran els conceptes més importants sobre l’arquitectura d’un back end i el seu funcionament. El/la alumne/a explorarà els diferents elements que componen un servidor, com se serialitzen les dades i com es gestionen els nous models de servidors en el núvol.

Bloc 4.- Testing, Securización i DevOps. En l’últim bloc s’introduiran conceptes com el desenvolupament orientat a proves, desenvolupament segur, desplegaments automàtics i monitoratge d’entorns en producció, per a aconseguir que el nostre projecte programari sigui robust enfront d’amenaces, errors o una gran demanda.

El màster inclou a més un 2 tallers pràctics i un Projecte Final de Màster, on els alumnes treballaran amb una empresa en el desenvolupament d’un projecte real.

¿A qui es dirigeix el curs?

– Graduats i llicenciats en enginyeries tècniques i ciències (matemàtiques, física i estadística) .
– Desenvolupadors amb experiència prèvia que vulguin adquirir coneixements Full Stack.
– Responsables i caps de projecte que vulguin ampliar la seva capacitat de gestió dins de projectes programari.

Termini màxim d’inscripció: INSCRIPCIONS TANCADES

Informació del curs i la beca  • Nº de beques disponibles: 2 al 40%

  • Preu (sense beca): 7.500€

  • Inici del curs: 21/11/2021


Com aplicar a la beca?  • Posseir experiència relacionada amb la innovació, la transformació digital, etc.

  • Estar en possessió d’un títol de grau o llicenciatura

  • Beca no acumulable amb altres promocions o descomptes

  • Entrevista d’admissió amb un membre del comitè acadèmic de Three Points

  • Carta de motivació

  • Perfil Linkedin o CV