Màster en Intel·ligència Artificial

El programa s’estructura en 10 mòduls que es divideixen en 5 blocs:ç

Bloc 1.- Fonaments de la IA. En aquest primer bloc, es defineixen els conceptes i tecnologies clau vinculats a la IA, aprofundint en els aspectes essencials del seu funcionament.

Bloc 2.- Disseny i desenvolupament de models de Machine Learning i Xarxes Neuronals. En aquest bloc s’aprofundeix en els models basats en Machine Learning i Xarxes Neuronals, així com en el seu ús pràctic. Això inclou l’optimització i avaluació posterior de totes dues tipologies de model.

Bloc 3.- Principals arquitectures de IA. S’aprofundeix en els principals frameworks existents en el mercat per al desenvolupament de models de IA.

Bloc 4.- Implantació de projectes IA. S’aborda les fases de desenvolupament i gestió de projectes vinculats a les tecnologies de IA, així com el procés d’implementació d’aquestes.

Bloc 5.- Aplicacions empresarials de la IA i el seu impacte de negoci. En l’últim mòdul, s’introdueixen les principals aplicacions de negoci de la IA, així com l’impacte que tenen, tant des d’un punt de vista de negoci com tecnològic.

A més, el programa inclou 2 tallers pràctics i un Projecte Final de Màster.

¿A qui es dirigeix el curs?

– Graduats i llicenciats en enginyeries tècniques i ciències (matemàtiques, física o química).
– Executius que desitgen una immersió en l’impacte de negoci i les noves possibilitats que obren aquestes tecnologies, identificant els elements necessaris per a poder aplicar-les en entorns productius reals.
– Responsables i caps de projecte que vulguin ampliar la seva capacitat de gestió per a escometre projectes relacionats amb la IA.
– Persones amb experiència o vocació en l’àrea de la IA que desitgin reforçar la seva formació acadèmica.
– Consultors i especialistes del sector de la IA que vulguin preparar-se, actualitzar-se i completar el seu perfil, forjant així la seva posició competitiva en el mercat.

Termini màxim d’inscripció: INSCRIPCIONS TANCADES

Informació del curs i la beca  • Nº de beques disponibles: 2 al 40%

  • Preu (sense beca): 7.500€

  • Inici del curs: 21/11/2021


Com aplicar a la beca?  • Posseir experiència relacionada amb la innovació, la transformació digital, etc.

  • Estar en possessió d’un títol de grau o llicenciatura

  • Beca no acumulable amb altres promocions o descomptes

  • Entrevista d’admissió amb un membre del comitè acadèmic de Three Points

  • Carta de motivació

  • Perfil Linkedin o CV