Converteix-te en partner

La falta de talent digital és un repte que ens repercuteix a tots els actors que formem part de l’ecosistema. Treballem per a fer de Barcelona una ciutat més competitiva professional i empresarialment gràcies a la consolidació d’una xarxa de professionals de primer nivell.

Beneficis

  • Suport al desenvolupament de l’economia, la resolució de la bretxa digital i la competitivitat del mercat
  • Accés a professionals digitals d’àmbit nacional i internacional de la iniciativa
  • Posicionament i visibilitat mitjançant la iniciativa Barcelona Digital Talent
  • Accés a coneixement de mercat i networking en l’ecosistema digital