Màster universitari en Enginyeria de la Seguretat Informàtica i Intel·ligència Artificial
URV
Curs que forma a professional de l'enginyeria informàtica, l'enginyeria telemàtica i àmbits afins especialitzats en Seguretat Informàtica i Intel·ligència Artificial. EL programa capacita per Utilitzar tecnologies informàtiques avançades, Dirigir, gestionar i desenvolupar projectes de sistemes informàtics basats en Intel·ligència Artificial, Innovar i investigar en el camp de la Seguretat Informàtica i la Intel·ligència Artificial.
Requeriments
  • Haver cursat un grau en Enginyeria Informàtica o una enginyeria afí.
  • Tenir coneixements de programació i matemàtiques per a l’enginyeria.
  • Tenir una maduresa personal derivada de la teva formació universitària prèvia que t’haurà donat capacitats que seran reforçades i millorades en els estudis de màster (planificació de treball, coneixement d’eines de recerca de la informació, coneixement bàsic de l’anglès i desenvolupament de la feina de forma autònoma i en equip). A més de la documentació general obligatòria per a realitzar la preinscripció, aquest màster requereix que presents el nivell B1 d’anglès donat que s’imparteix íntegrament en aquest idioma.
Sortides professionals
  • Accés a la carrera acadèmica i investigadora de la Universitat i centres d'investigació.
  • Analista d'aplicacions avançades de les TIC i especialment en els àmbits de la Seguretat Informàtica i la Intel·ligència Artificial.
  • Direcció de grups de projectes de sistemes informàtics de Seguretat Informàtica i Intel·ligència Artificial.
  • Direcció de projectes d'aplicació de la Seguretat Informàtica i la Intel·ligència Artificial.
Idioma: Anglès
Preu: €€€
Modalitat: Online i Presencial
Tipus de formació: No oficial
Data d'inici:
  • Setembre 21, 2020
Duració: 9 mesos
Sobre el centre de formació:

La Universitat Rovira i Virgili és una universitat pública amb centres a Tarragona, Reus, Vila-seca, Tortosa i Vendrell