interview  | 

L’analítica de dades permet crear un model predictiu de contagi de la COVID-19.

Predir el futur al laboratori per protegir el present a la vida real. Fundació i2CAT crea un simulador de propagació de la pandèmia que aprofita les dades massives (big data) per plantejar estratègies de prevenció.

Tags: 'Big Data' 'Professions digitals' 'Treballa a Barcelona'

SHARE

Reading Time: 3 minutes

Entrevistem Xavier Jordán, gestor d’innovació digital a Fundació i2CAT. S’encarrega d’iniciatives estratègiques d’investigació i innovació en el camp de les tecnologies digitals avançades (arquitectura, aplicacions i serveis) i xarxes de comunicacions, intel·ligència artificial, realitat virtual (VR, per les seves sigles en anglès), ciberseguretat, entre d’altres. Actualment participa activament en el desenvolupament d’un model de predicció de propagació de la COVID-19.

A la Fundació i2CAT treballeu en un simulador de propagació de la COVID-19. Explica’ns breument com funciona.

No només ens ajuda a estudiar com evolucionaran els brots, sinó que també defineix estratègies de confinament per territoris i avalua l’impacte socioeconòmic en la població. Està basat en un plantejament estocàstic, en el qual es modela una població d’individus (cada un amb les seves característiques d’edat, sexe, lloc de residència, poder adquisitiu, mobilitat, entre d’altres) i es deixa que aquests individus «programats» interactuïn amb la seva comunitat d’acord amb els patrons de conducta que els hem marcat prèviament. D’aquesta manera, al laboratori podem observar com avança la propagació del virus en un territori controlat a partir d’unes condicions inicials, i fer-nos una imatge aproximada del que podria passar en la realitat.

Durant el desenvolupament, les dades massives són un recurs de treball indispensable, entre molts d’altres. Com li explicaries a algú altre en què consisteix aquesta àrea digital? Com és el dia a dia de l’especialista?

L’especialista en dades massives sap detectar, filtrar i impulsar les oportunitats estratègiques que emmagatzemen les dades.

Vivim en una societat plenament digitalitzada. I això vol dir que hi ha una immensa quantitat de dades que neixen de fonts innombrables. En el nostre centre, a partir de les dades que ens subministren els operadors, i després que l’Institut Nacional d’Estadística ens faci una revisió de validació, la tasca principal dels nostres perfils tècnics de dades massives és analitzar, consolidar i filtrar aquestes dades per detectar les que són del nostre interès. L’objectiu final que perseguim és obtenir la informació correcta i suficient per donar solucions de negoci a problemes reals que s’esdevenen a les nostres ciutats.

Com apliqueu el potencial de les dades massives en aquest projecte? Quin és el punt diferencial respecte d’altres tècniques digitals?

La simulació a partir de les dades massives permet mesurar, amb una exactitud elevada, l’impacte de fets que encara no han passat.

Actualment, les eines de dades massives amb què treballem a Fundació i2CAT ens permeten estudiar el comportament d’una població virtual de 500.000 individus. Estem veient que els resultats de simulació són coherents amb les gràfiques d’evolució esperades i consistents amb les dades facilitades per les autoritats competents en la gestió de la COVID-19.

Ara estem immersos en un segon model, més complex, que podria arribar a abraçar masses de fins a 5 milions d’individus; si ho traduïm a escala real, estaríem parlant de la població que viu a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Per aconseguir-ho, ens basem en les millors pràctiques per optimitzar recursos de computació, supercomputació i d’anàlisi de dades que ens permetin dibuixar aquest model superior.

El simulador predictiu: quines eines, avantatges i solucions facilita a les autoritats sanitàries per traçar plans de contenció més eficients?

Un dels avantatges principals del nostre model és la capacitat d’interrogar-se a si mateix. Posant a prova aquesta habilitat d’aprenentatge en temps real, ens va dotant de més informació i algoritmes més òptims de tipus predictiu, amb els quals després podem assessorar els responsables de govern, i comprovar junts en quina mesura els seus plans de confinament o reducció de mobilitat han funcionat a peu de carrer. És un procés que es retroalimenta i es va millorant amb cada iteració. Aquest fet constata la potència de les eines de dades massives per transcendir la taula d’estudi i impactar positivament en la resolució de reptes actuals.

Quin és el repte més gran que us presenta el projecte?

El repte principal, però que alhora és una de les satisfaccions personals més grans, és col·laborar cada dia amb experts i investigadors de diferents camps; les sinergies. En aquest projecte, a banda dels tècnics que integrem el departament digital, participen a l’uníson especialistes científics i tecnològics, epidemiòlegs, sociòlegs, experts en estadística i demografia, entre d’altres, de centres d’excel·lència. Per arribar plegats a la meta, estem aprenent a parlar un mateix llenguatge comú i posar-nos en la pell dels companys, entendre cada àmbit d’investigació i que els seus fruits produeixin informació útil en la teva àrea i viceversa. El camí tot just acaba de començar!

Para terminar, ¿qué dirías a los profesionales digitales del mañana para inspirarles a especializarse y crecer en App Development?

Las aplicaciones digitales son el escaparate de las empresas y organizaciones, y los perfiles profesionales que acompañan su desarrollo están a la vanguardia de la innovación y del talento digital. Además, es muy gratificante ver que el fruto de tu trabajo impacta en las vidas de tantísimas personas, ayudándoles a cubrir sus necesidades y seguir hacia adelante, sobre todo en el panorama actual.