interview  | 

Big Data per a la cura dels pacients en remot

Avui, més que mai, les dades poden salvar-nos la vida. La plataforma virtual ehCOS Remote Health d’Everis aprofita el potencial de les dades en l’atenció de pacients.

Tags: 'Big Data' 'Professions digitals' 'Treballa a Barcelona'

SHARE

Reading Time: 3 minutes

Parlem amb Laura Rodríguez, cap d’equip de Dades massives i analítica a Everis. El seu talent digital ha estat clau a l’hora de crear la plataforma de telemedicina ehCOS Remote Health.

L’èxit d’ehCOS Remote Health ha estat possible gràcies a la manera com heu sabut aprofitar el potencial de les dades massives (big data). Com li explicaries a algú aliè a aquesta especialitat digital el dia a dia d’un professional en dades massives?

El nostre món genera gran quantitat de dades cada segon. Les dades massives extreuen el seu coneixement útil per ajudar en la presa de decisions.

El primer que li explicaria és la importància de les dades. El món actualment és ple de dades: quan fas servir el transport públic o visites el metge, estàs generant dades. La teva ciutat, ara mateix, possiblement també deu estar generant dades a cada segon, amb petits dispositius que registren la qualitat de l’aire o que controlen el trànsit.

Si aquesta quantitat ingent de dades –que en principi poden semblar inconnexes– la podem processar adequadament i donar-li sentit cap a uns objectius, aportarà coneixement útil que impactarà positivament en la societat. En aquest procés de creació de coneixement, és on entra el professional en dades massives. La seva tasca consisteix a guiar i assessorar les corporacions en els processos d’anàlisi de dades que ajudin en la presa de decisions.

Per què neix ehCOS Remote Health? Com ajuda a millorar el dia a dia del pacient i del metge en particular, i de la societat en general?

Quan vam començar a crear aquesta plataforma, buscàvem canviar el paradigma de la medicina tradicional cap a una medicina en remot, virtual, l’anomenada «telemedicina». L’atenció sanitària no presencial facilita que els pacients segueixin en contacte directe amb el seu metge, gràcies a serveis com la videoconsulta, sense la necessitat d’acudir a l’hospital si no és per una qüestió urgent; i d’altra banda, ajuda el professional sanitari a prendre decisions en temps real gràcies a l’anàlisi de les dades de l’historial mèdic del pacient. No obstant això, hem posat una dedicació especial a fer que el servei no perdés, en la mesura del possible, la confiança que et dona visitar el metge in situ a la consulta; i per això, creiem que la navegació per la plataforma ha de ser intuïtiva i senzilla.

Actualment, ehCOS Remote Health treballa activament en el monitoratge i control de la COVID-19. En aquest sentit, la dotem amb la capacitat d’absorbir les dades sanitàries diàries que generaven els països afectats a través de les seves aplicacions de dades obertes (open data). D’aquesta manera, cada hospital pot comparar la seva situació d’ingressos amb el total nacional i, gràcies a les nostres tècniques de reconeixement de documents i d’encreuament de dades, el país obté una estimació fidel de l’evolució de la pandèmia.

 

Durant el seu desenvolupament, quin és el repte més gran que va presentar un projecte d’aquestes característiques?

Els projectes de dades massives plantegen una gran varietat de reptes que van evolucionant al llarg del projecte i això exigeix que els equips responguin amb rapidesa. En el nostre cas, la pandèmia de la COVID-19 va canviar els nostres plantejaments inicials sobre la marxa. El desafiament principal que vam encarar era no només gestionar i canalitzar l’enorme volum de dades sanitàries (bàsicament historials mèdics), sinó també filtrar-les i unificar-les perquè tinguessin sentit, ja que procedien de fonts diverses (atenció primària, urgències, etc.) i de països diferents.

Com s’han aplicat les dades massives al projecte? Quin ha estat el seu valor?

L’èxit d’un projecte de dades massives depèn de la gestió i les sinergies entre 3 variables: volum, velocitat i varietat.

En qualsevol projecte de dades massives, sempre apliquem el valor de les 3 V: volum, velocitat i varietat en el processament de dades.

A ehCOS Remote Health, en primer lloc ens enfoquem en la construcció d’un «magatzem» digital segur per contenir les dades clíniques; després, en l’estandardització, per crear una única base de dades amb el mateix llenguatge; i en última instància, contrastem la visualització més idònia perquè els sanitaris estudiïn eficaçment l’evolució dels pacients.

En el cas de la visualització, les habilitats del professional en dades massives li permeten establir models predictius. Per exemple, predir recaigudes en els pacients crònics.

Què ha estat el més emocionant de la teva experiència com a peça bàsica de l’equip digital que ha liderat ehCOS Remote Health?

En el nostre equip de Dades massives i analítica, hi ha perfils tècnics diferents. En aquest projecte de grans dimensions i alta responsabilitat social, però alhora emocionant, he crescut professionalment treballant dia a dia al costat de l’equip: amb els arquitectes, vam dissenyar la solució virtual per emmagatzemar les dades; amb els analistes, vam aprendre a saber quina informació valuosa aportava fins i tot la dada més insignificant, el seu valor de negoci; i amb els científics de dades (data scientists), vam traçar algoritmes per millorar els diagnòstics i, en definitiva, la feina dels metges.

També em sento molt afortunada personalment. Em vaig especialitzar en aquesta àrea digital perquè m’admiraven aquells projectes de dades massives que contribueixen realment al benestar de la societat. Després de la meva experiència amb ehCOS Remote Health, i sobretot valorant el context actual en què el meu granet de sorra té cura de la salut de tantes persones, puc dir que estic orgullosa d’haver escollit aquest camí professional.