interview  | 

Cloud architecture crea les bases per a l’ús eficient i efectiu de les tecnologies digitals més modernes

Wolters Kluwer crea a3innuva, la plataforma de programari basada en la seva estratègia d’unificació digital One Cloud Suite

Tags: 'Cloud' 'Professions digitals' 'Treballa a Barcelona'

SHARE

Reading Time: 3 minutes

Parlem amb Andreas Plueschke, ead Architect i Manager Architecture, QA/Testing, UX/IU i desenvolupament mòbil i web a Wolters Kluwer, companyia líder mundial en el desenvolupament de solucions d’informació i serveis especialitzats per a despatxos professionals i empreses. La seva visió One Cloud Suite pretén unir totes les funcionalitats dels serveis actuals en una única plataforma al núvol.

Andreas, parla’ns de l’arquitectura de núvol. Com expliques les seves funcions principals? Quines són les tasques bàsiques de l’especialista en aquesta disciplina digital?

L’arquitectura de núvol és la disciplina per construir programari que s’exectua sobre recursos al núvol.

L’arquitectura de núvol (cloud arquitecture) és la disciplina per construir programari que s’exectua sobre recursos al núvol. Per “recursos al núvol” entenem aquells servidors, discos durs o bases de dades que anteriorment s’havien de tenir i instal·lar als equips, i que ara es desenvolupen com a serveis en infraestructures en línia, i que es poden contractar pagant en funció del consum.

L’arquitecte de núvol dissenya aquestes solucions de programari d’una forma que fa servir recursos del núvol de manera estable, eficient i eficaç. Aquest expert digital reuneix els rols clàssics d’un arquitecte o dissenyador de programari i el coneixement sobre l’ús segur d’entorns al núvol. Les seves tasques principals són les següents: determinar si cal un programari nou o si s’ha de modificar, i la traducció d’aquestes necessitats en un model que es pugui programar per crear un programari que sigui executable en diverses xarxes o servidors amb el rendiment màxim.

 

Com heu aplicat el potencial de les infraestructures de núvol per impulsar l’estratègia One Cloud Suite? Quina metodologia de treball feu servir?

L’aplicació de l’arquitectura de núvol aporta valor a la proposta de negoci de qualsevol empresa, perquè redueix temps, costos i recursos.

Sense les eines de núvol no seria possible la nostra estratègia d’unificació i la plataforma a3innuva de solucions de núvol. Abans, per oferir els nostres serveis, cadascun dels nostres milers de clients havia d’instal·lar el nostre programari en el seu ordinador; avui, simplement necessiten accés a un navegador. L’entorn de núvol ens permet afegir i eliminar de manera flexible els recursos segons el trànsit actual a la plataforma, i així podem estalviar diners i oferir una relació de servei-preu més bona als nostres clients. No obstant això, aquest salt exigeix un gran impacte pel que fa a infraestructura, perquè ara estem mantenint una plataforma que donarà accés a milers de clients en paral·lel.

Per alinear la feina de tots els departaments implicats, estem aplicant la metodologia SAFe (Scaled Agile Framework), un marc que facilita l’alineació àgil entre equips.

Quin és el repte més gran al qual us esteu enfrontant durant el desenvolupament?

Abans d’introduir la metodologia SAFe, l’enfocament en la feina de la gran majoria dels equips era implementar funcionalitats noves sense parar gaire atenció als aspectes més tècnics. Avui en dia, disposem d’un temps i un espai en les reunions periòdiques per presentar els requisits tecnològics i posar-los en equilibri amb altres departaments. Aquí és vital traduir el llenguatge tecnològic a un idioma que puguin entendre les àrees de la companyia no tecnològiques que prenen les decisions de negoci. Tot això forma part de les responsabilitats de l’arquitecte de núvol perquè, en la seva figura, s’hi reuneix coneixement tecnològic i la seva millor aplicació per al negoci.

En els pròxims anys, com creus que evolucionarà la figura d’un arquitecte de núvol per donar resposta a les necessitats futures del mercat i de les corporacions?

Hi ha dos detonants per a l’evolució del perfil d’arquitecte de núvol: per un costat, avenços en la tecnologia de la computació del núvol; i per l’altre, canvis en les metodologies per al desenvolupament de programari. Però hi ha una altra tendència més visionària i que impacta de ple en aquesta àrea digital: la democratització del desenvolupament de programari i contingut al núvol i per al núvol. Gràcies a les plataformes i eines digitals que naixeran, qualsevol usuari amb un mínim coneixement podrà ser desenvolupador. De tota manera, l’experiència de l’arquitecte de núvol serà sempre de valor imprescindible per implementar sistemes més complexos que ajudin els usuaris que no són professionals.

Per acabar, què diries als professionals digitals que estiguin pensant a especialitzar-se com a arquitecte de núvol?

És un dels rols digitals que permet millor aplicar les tecnologies més actuals i innovadores per al benefici del negoci i de la societat. Un primer pas pot ser esdevenir desenvolupador al núvol; més endavant, amb un aprenentatge més extens, recomano fer el pas a arquitecte de núvol perquè dota d’una visió més àmplia i reptadora en els projectes.