interview  | 

Dades de negoci que maximitzen la presa de decisions

SUEZ Espanya gestiona COVID-19 City Sentinel, una solució global que permet fer un seguiment del virus a les aigües residuals

Tags: 'Business Intelligence' 'Professions digitals' 'Treballa a Barcelona'

SHARE

Reading Time: 4 minutes

Parlem amb Ana Casas, directora de Desenvolupament de producte i digitalització a SUEZ Espanya. Aquesta àrea de l’empresa s’encarrega de desenvolupar i implementar serveis i solucions digitals relacionats amb el cicle integral de l’aigua i la salut ambiental que aportin valor afegit als clients.

El vostre model d’intel·ligència empresarial (Business Intelligence) ha transformat la solució COVID-19 City Sentinel en benefici per a la ciutadania. Com definiries què és i què aporta la intel·ligència empresarial?

La intel·ligència empresarial (Business Intelligence) no només analitza les dades: n’extreu el valor i el maximitza per plantejar serveis que generen negoci.

Prendre decisions eficients basades en informació vàlida és un dels factors clau de diferenciació en plena revolució digital. L’explicació de la intel·ligència empresarial que crec que és la més adient per a l’entorn és aquella que la defineix com l’estratègia empresarial que serveix per transformar dades en informació, i informació en coneixement, de manera intel·ligent, amb l’objectiu de millorar la presa de decisions, maximitzar valor i augmentar la competitivitat del negoci.

En el cas de SUEZ Espanya, gestionem 1.069 municipis, cosa que significa més de 67.000 km de xarxes de proveïment i més de 35.000 km de sanejament, totes amb un grau elevat de sensorització, a través de 30 centres operats digitalment i més de 6.000.000 d’objectes IdC connectats, la qual cosa es tradueix en uns 15 terabytes de dades generats i gestionats cada dia.

Com heu espremut el potencial de la intel·ligència empresarial (Business Intelligence) per donar vida a la solució COVID-19 City Sentinel? Quin ha estat el seu punt diferenciador respecte d’altres recursos digitals?

La profunditat d’anàlisi que aporta la intel·ligència empresarial ofereix una gestió de les dades que es pot avançar als problemes amb solucions eficients.

El nostre equip d’intel·ligència empresarial va donar sentit a la gran quantitat de dades que vam rebre durant el desenvolupament. No obstant això, ha estat un projecte fruit de la feina en comú amb altres disciplines professionals: experts en innovació, professionals en anàlisi de laboratori i xarxes de clavegueram, epidemiòlegs i viròlegs de primer nivell. Amb això, hem estat capaços de fer el pas d’una gestió correctiva o preventiva a una de predictiva, que ens permet anticipar-nos, gràcies als tres avantatges de les nostres eines d’intel·ligència empresarial: capacitat d’analitzar i processar informació interna i externa, procedent de diferents fonts de dades; més profunditat d’anàlisi i, per tant, més capacitat d’extreure conclusions i prediccions; i orientació a l’usuari final en tant que oferim un servei intuïtiu i fàcil de fer servir.

El nostre element diferenciador es basa no només en l’analítica de dades, sinó també en la nostra àmplia experiència i coneixement en l’operació avançada de xarxes de sanejament. D’aquesta manera, tenim més capacitat d’entendre i interpretar la dada des d’aquest prisma complementari.

 

Ens pots citar algunes de les solucions que facilita COVID-19 City Sentinel a l’hora de dissenyar estratègies eficaces de seguiment o prevenció, per exemple, de la pandèmia?

Bàsicament, City Sentinel analitza la concentració de COVID-19 a les aigües residuals de 70 municipis espanyols i monitora més de 12 milions d’habitants per rastrejar el comportament dels brots. Com diem en el meu equip, “l’aigua no menteix”. És una dada agregada i no intrusiva que recull el conjunt de la població i que ofereix informació molt valuosa a l’hora de prendre decisions sanitàries, com a indicador d’inici d’un brot o de canvi de tendència. En el context actual de pandèmia, COVID-19 City Sentinel es presenta com una solució integral i òptima per al gestor públic, que l’ajudarà a prendre decisions estratègiques efectives en la gestió sanitària.

Quin és el repte més gran que us ha presentat el desenvolupament de City Sentinel?

Sens dubte, ha estat el desplegament en temps rècord per aportar valor des del principi. En aquest procés, els perfils professionals d’intel·ligència empresarial han estat vitals, i també la filosofia AGILE i SCRUM com a metodologies de treball, amb una aproximació iterativa i incremental dels desenvolupaments. De cara als mesos que venen, el repte per a City Sentinel serà mantenir la plataforma viva, és a dir, adaptar-la en temps real als usuaris i a l’evolució de la pandèmia.

A partir de l’experiència que heu acumulat en monitoratge d’aigües residuals, com veus el futur de City Sentinel en altres àrees de control sanitari o demogràfic?

De cara al futur pròxim, la tecnologia digital de City Sentinel es podria fer servir per fer el seguiment de la incidència de moltes altres malalties. I més enllà: en les aigües residuals, podem mesurar diferents paràmetres (com ara la concentració de drogues o productes farmacèutics) que subministren informació sobre els hàbits de les poblacions (hàbits de salut, consum, entre d’altres). Així mateix, aquest plantejament requerirà la confiança dels ciutadans a l’hora de percebre aquests indicadors socials com a beneficiosos per a tothom.

Quins consells dones als professionals que volen formar-se en intel·ligència empresarial?

Gran part de les oportunitats laborals de les noves professions del sector digital, com ara la intel·ligència empresarial, apunten cap a la conversió de dades brutes en indicadors clau, per prendre decisions que poden estalviar molts diners a les corporacions o, tal com estem veient cada dia, salvar vides. En definitiva, les aplicacions d’aquest tipus de tecnologies poden tenir un impacte ràpid i molt rellevant en la nostra societat, sobretot en un moment de crisi sanitària i climàtica, i en un context de reconstrucció verda com el que estem vivint.