AI Programmer

Les programadores o els programadors d’IA la fan realitat implementant algorismes pensats pel científic d’IA. A partir del seu domini de les matemàtiques, el programador d’IA dissenya i desenvolupa software per permetre interaccions entre robots i sistemes.

La comunicació és una altra competència fonamental del programador d’IA, En alguns casos, el AI Programmer ha de treballar en diferents àmbits (p. ex. enginyers) per aconseguir els resultats desitjats.

En aquest sentit, aquest professional elabora les integracions amb els sistemes i dispositius. Això inclou la capacitat de modificar i canviar dades. Una altra funció important és activar processos per adquirir dades amb els convertidors, per tal d’executar els canvis en l’entorn.

Resol reptes

  • El desenvolupament d’algorismes d’IA
  • La creació de bucles que permeten l’aprenentatge i l’autoaprenentatge de dades
  • La creació d’integracions amb sistemes corporatius i operatius
  • Entrena aquestes competències

  • Desenvolupament en R, Python, SCALA, etc.
  • Desenvolupament en C/C++
  • Desenvolupament en REST i integracions SOAP
  • Disseny i desplegament en arquitectura altament eficient
  • Empreses que busquen talent digital