Data Scientist

La científica o el científic de dades és principalment un investigador d’IA que vol millorar i adaptar els algorismes d’IA. Ofereixen moltes solucions per a diferents aplicacions que van des de la detecció i el reconeixement fins a la traçabilitat d’objectes. Les dades que recullen ajuden a informar noves solucions, prou precises i flexibles com per dimensionar-les.

El Data Scientist treballa amb algorismes d’IA per oferir models més predictius, així com per a l’autoaprenentatge de xarxes neurològiques del sistema. El científic de dades desenvolupa nous mètodes per resoldre problemes gràcies a les tecnologies d’IA.

Resol reptes

  • El desenvolupament d’algorismes i estratègies per resoldre problemes en IA
  • Determinar la qualitat dels resultats obtingut
  • Entrena aquestes competències

  • Domini dels algorismes de xarxes neuronals i aprenentatge artificial profund
  • Coneixement de matemàtiques i psicologia
  • Domini de la probabilitat i les estadístiques