Full Stack Blockchain Developer

La desenvolupadora o el desenvolupador de blockchain full-stack integra les solucions de blockchain en els diferents entorns (web, mòbil i API) Amb la fusió de diferents entorns, el Full Stack Blockchain Developer dissenya la interfície entre els usuaris i la cadena de blocs tot agrupant els diferents entorns.

Com a Full Stack Blockchain Developer , la teva responsabilitat es centrarà en el desenvolupament de les interfícies d’usuari, això com en els serveis backend per facilitar les operacions amb la cadena de blocs a través d’API segures que permeten interactuar amb servidors i nodes.

A més, el Full Stack Blockchain Developer serà responsable del desenvolupament dels processos d’administració i operació dels nodes de sistema.

Resol reptes

 • El disseny i el desenvolupament d’aplicacions per a web i mòbil
 • El desenvolupament de serveis back-end, i la implementació de protocols d’accés a la cadena de blocs
 • Implementar protocols criptogràfics i d’encriptació de dades
 • Desenvolupament de processos d’entrada i encriptació de dades
 • Entrena aquestes competències

 • Com desenvolupar interfícies d’usuari per a aplicacions web i mòbils
 • Desenvolupament de processos de dades segures i encriptades
 • Implementació d’API i serveis back-end
 • Com programar els processos distribuïts
 • Desenvolupament de sistemes de gestió i monitorització de processos distribuïts
 • Empreses que busquen talent digital