IT Security Engineer

Les enginyeres o els enginyers de seguretat de IT tenen unes sòlides competències tècniques en tota la gamma de tecnologies i processos. També els apassiona la infraestructura que ells mateixos creen. Protegeixen les organitzacions d’atacs interns i externs, tot examinant contínuament les vulnerabilitats (p. ex. contrasenyes d'administrador, ports d’accés als sistemes, aïllament d’entorns, encriptació de dades).

La finalitat principal d’un IT Security Engineer és salvaguardar les dades i oferir processos segurs. Això s’aconsegueix amb tallafocs, hacking ètic, anti software maliciós, mètodes d’enrutament de xarxes, etc. Tot combinant els coneixements i les habilitats, els enginyers de seguretat de IT són uns dels professionals més buscats per moltes organitzacions.

Resol reptes

  • El disseny, la creació i l’administració de l’arquitectura de la seguretat i l’emmagatzemament de dades
  • Configuració de les eines que suporten el SO i el software utilitzat en els sistemes
  • Cerca de vulnerabilitats mitjançant l’anàlisi dels sistemes
  • Entrena aquestes competències

  • Disseny i arquitectura de sistemes
  • Com modificar els sistemes operatius i l’autenticació i autorització d’usuari (LDAP, AD...)
  • Sistemes d’encriptació i emmagatzemament per a comunicacions
  • Protecció de dades
  • Processos d’implementació i protecció abans d’avaries i recuperació de serveis
  • Empreses que busquen talent digital