Product Designer

Fa temps, el disseny de productes s'utilitzava només en relació amb la creació d’una cosa material, que es podia trobar a les botigues. Avui dia, el disseny de productes sol referir-se a productes digitals, com apps i llocs web.

El principal actiu d’una dissenyadora o dissenyador de producte és la seva capacitat de crear funcions. El disseny de productes és el procés d’identificar una oportunitat de mercat mitjançant una definició clara d’un problema i desenvolupant una solució adequada per a aquest problema, tot validant-la amb usuaris reals.

Com a Product Designer, domines el procés Design Thinking, o pensament creatiu, com a mètode per definir els problemes, dirigir-se als usuaris i desenvolupar solucions que resolguin el problema en qüestió. I per a això cal abastar una gran varietat de competències com investigació dels usuaris, investigació de mercat, anàlisis, ideació, disseny i proves.

Resol reptes

  • Disseny i creació de prototips
  • Elaboració de guies d’estil i models de desenvolupament
  • Definició de mòduls i components de producte
  • Entrena aquestes competències

  • Entrena aquestes competències
  • Disseny de sistemes i processos
  • Interfícies d’usuari
  • Especificacions d’infraestructura
  • Empreses que busquen talent digital