Security Analyst

L’analista de seguretat abasta molts aspectes de la seguretat de IT. És una funció ideal per a persones amb una gran competència analítica que domini els aspectes tècnic i legals. Com a Security Analyst, seràs responsable de buscar, analitzar i avaluar vulnerabilitats del sistema.

És important la passió per entendre en profunditat com funcionen els sistemes o les normes. Perquè quan sorgeix un problema, l’analista de seguretat ha de deduir què ha passat, però també ho ha d’explicar a persones que no tenen els seus coneixements.

Els Security Analystshan d’estar sempre al dia dels atacs i les vulnerabilitats de la xarxa, i detectar vectors d’infecció i atacs, i establir els riscos que representen per a l’organització.

Resol reptes

  • Revisió de les vulnerabilitats dels sistemes de l’organització
  • Valoració dels riscos de la infraestructura de l’organització
  • Establiment de mesures de detecció i contramesures de vectors d'atac
  • Entrena aquestes competències

  • Arquitectura de sistemes i disseny de l'arquitectura i la seguretat de les aplicacions
  • Sistemes d’encriptació i emmagatzemament per a comunicacions
  • Protecció de dades
  • Coneixement dels processos d’implementació i protecció abans d’avaries i recuperació de serveis
  • Empreses que busquen talent digital