Security Engineer

Una enginyera o un enginyer de seguretat és un expert tècnic. Són responsables d’establir sistemes de protecció contra amenaces per a l’empresa i definir els procediments de resposta per a cada risc. Els Secuirty Engineer creen infraestructura de seguretat per impedir intrusions no desitjades, i instal·la, configura i resol els problemes dels tallafocs per protegir contra possibles atacs.

Un Secuirty Engineer identifica possibles vulnerabilitats, en sistemes tan interns com extens. Amb un ampli coneixement dels sistemes de comunicació que garanteix que l’organització pugui accedir als recursos en línia així com oferir serveis a través d’internet. Com a Secuirty Engineer, treballaràs amb els enginyers de IT per establir mesures de control i garantir l'accés.

Resol reptes

  • Dissenyar, crear i administrar l’arquitectura de la seguretat i la segmentació del trànsit.
  • Configurar eines de segmentació com tallafocs, proxies, sistemes d’autenticació, sistemes d’inici de sessió i autorització d’accés.
  • Cerca de vulnerabilitats mitjançant l’anàlisi dels sistemes
  • Entrena aquestes competències

  • Experiència en elements de comunicació
  • Sistemes de tallafocs, proxies, proves estàtiques i dinàmiques
  • Com gestionar sistemes d’autenticació
  • Arquitectura i aplicacions web i de correu electrònic
  • Configurar i gestionar sistemes operatius
  • Empreses que busquen talent digital