Adsmurai busca un perfil de Frontend Developer

Descripció de l’empresa:
Una startup creada per especialistes en social media advertising. Ens avalen sis anys de creixement imparable, més de 150 professional, i la nostra pròpia tecnologia: Adsmurai Marketing Platform.

Funcions i responsabilitats:
Desenvolupament del Front End de l’aplicació dins el departament de Producte. És el departament responsable del desenvolupament software de la tecnologia d’Adsmurai.

Estudis imprescindibles:
Grau en Informàtica i /o Telecomunicacions

Tecnologies imprescindibles:
HTML, CSS, Javascript

Altres coneixements o tecnologies valorables:
React JS

Competències personals:
Treball en equip, bona comunicació, proactivitat

Idiomes:
Castellà – natiu

Oferta:
– 1 vacant
– Banda salarial de 25.000 a 35.000 euros anuals bruts
– Sistema de retribució flexible, jornada flexible, classes d’anglés, teletreball.

Localització:
Paseo de Gracia, 60, 4ª Planta, 08007 Barcelona