Sapientis busca un perfil de Frontend Developer

Descripció de l’empresa:
Empresa de sel·lecció de personal IT

Funciones y responsabilidades:
4 o + en desenvolupament Frontend d’aplicacions complexes. Treballar colze a colze amb els equips de disseny i desenvolupament per implementar les funcions de UI per les aplicacions de vídeo de la companyia. Ajudar en el procés de creació, per afegir noves funcionalitats i millorar l’experiència d’usuari.
Contribuir a les millores d’instal·lació, configuració, gestió del seu stack.

Estudis imprescindibles:
Grau en Enginyeria Informàtica

Tecnologies imprescindibles:
– JavaScript (nativo)
– React.JS (oro Vue.JS)

Altres coneixements o tecnologies valorables:
– Estructures de dades
– Processat d’imatge o vídeo

Competències personals:
Capacitat de treball tant en equip com de forma independent; orientat a resultats, automotivació, ganes d’aprendre coses noves

Idiomes:
Anglès nivell alt (parlat i escrit)

Oferta:
– (Depèn experiència) al voltant de 50.000€
– Flexibilitat, Assegurança mèdica, Pla de carrera, accions, formació, activitats de Team Building…

Localització: :
Barcelona ciutat (actualment 100% en remot)