Digital Talent Overview 2021
Analitzem l'estat del talent digital

SHARE

Catalunya reforça la seva posició de pol de talent tecnològic, tant en número de llocs de feina, com de salari i estudiants titulats. El sector TIC va generar 14.700 llocs de feina al 2020, fins arribar als 129.000 professionals a Catalunya. Aquesta evolució suposa una pujada del 12,8% respecte l’últim trimestre de 2019. La tendència contrasta amb la caiguda del -3,1% que ha patit l’ocupació del sector TIC a l’economia espanyola.

La oferta de talent ha crescut, mentre que el nombre de vacants es modera degut a la pandèmia. L’ecosistema de Barcelona ha generat 6.700 nous professionals al 2020, el que suposa un increment anual del 9% en el volum total de talent digital. Les ofertes de feina en aquest sector se situen sobre les 4.000 posicions trimestrals, una xifra semblant al 2018, però un 15% inferior al 2019. Aquesta caiguda, però, està molt per sota de la mitjana global d’ofertes de feina, que s’ha reduït un 43% respecte l’any anterior.

Respecte a la bretxa de gènere en el sector digital, Barcelona compta amb un 29% de dones en el sector, dada que s'ha vist incrementada en 2,5 punts respecte a l'any 2019. A més, el talent digital a la ciutat condal està especialitzat en les àrees de desenvolupament web i aplicacions mòbils, disseny UX/UI i consultors de CRM i ERP. Aquestes quatre especialitats sumen més de 61.000 professionals, un 73% del talent tecnològic de la ciutat.
"Barcelona s'està convertint en un dels pols principals del sud d'Europa per a l'economia digital. Això inclou diverses oportunitats per a atreure i formar talent digital, especialment per a aquells àmbits i professions on es necessiten perfils híbrids. Aquests perfils impliquen un coneixement profund d'un àmbit de l'economia però també experiència en negoci digital, amb metodologies agile, coneixements de data analytics i de models de negoci digitals."
Stefano de Liguoro, Responsable de Negoci Digital de Zurich Seguros
Tensió de mercat: oferta i demanda, 2019 - 2020
Digital Talent Overview 2021