Digital Talent Overview 2022
Analitzem l'evolució de la bretxa de talent digital a Europa, Catalunya i Barcelona

SHARE

Consulta la quarta edició del nostre informe anual, impulsat per Mobile World Capital, el Departament de Vicepresidència i Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya i el Cercle Tecnològic en el marc de la iniciativa Barcelona Digital Talent, amb l'objectiu de descobrir quin és l'impacte i evolució de la bretxa de talent digital, tendències globals i les diferents línies d'actuació que es proposen amb l'objectiu d'atraure talent de major qualitat a l'ecosistema.

Observem com Catalunya suma 10.500 nous professionals digitals en 2021, la qual cosa suposa un increment anual del 12%. La disponibilitat d'aquests perfils ha crescut en totes les demarcacions catalanes, encara que Barcelona continua aglutinant el 95% de tot el talent digital de Catalunya i el 97% de les ofertes d'ocupació. A la ciutat comtal es van incorporar al mercat de treball 9.400 nous professionals digitals l'any passat, un 40% més dels que es van afegir en 2020.

Pel que fa a l’oferta i la demanda, s’observa com aquesta última va créixer un 43% respecte a l'any anterior i, en el 2021 es van publicar més de 24.600 ofertes d'ocupació digital, xifra que supera la demanda de 2019. Aquesta ràpida recuperació del sector contrasta amb la demanda de feina del conjunt de sectors, que encara està lluny de les xifres prepandèmia.

Respecte als models de treball, sorgeixen nous paradigmes com el teletreball o staff on demand. La proporció d'ofertes d'ocupació TIC amb modalitat de treball en remot han passat del 4% al gener de 2020 al 14% a finals de 2021 en economies com l'espanyola. Entre les ciutats analitzades, Varsòvia (21,4%) i Berlín (19,0%) són les que més treball en remot ofereixen. Barcelona, amb un 14,4%, se situa lleugerament per sobre de la mitjana.
"En aquest mercat laboral altament competitiu, tenim la responsabilitat col·lectiva de treballar junts i juntes per posicionar Barcelona com a hub de presa de decisions, capaç de generar ocupació amb propòsit, que afegeixi valor i ens permeti atreure i retenir el talent local i internacional. La diversitat de cultures, formació, gènere i experiència és el motor de la innovació. Com a empreses, tenim la gran oportunitat de reflectir, a través de la nostra cultura interna, l'esperit de la mateixa ciutat: diversa, cosmopolita i multicultural, al·licients per a la internacionalització del talent digital de Barcelona."
Guillem Vila Palau Director de Centres Tecnològics a Ocado Technology
Ofertes de treball remot en ciutats europees (%), 2021
Digital Talent Overview 2022

Partners corporatius