Talent i Turisme
El talent digital en el sector Travel Tech

SHARE

El sector Travel Tech ja estava vivint una revolució digital que es preveu que s’accentuï un cop el sector turístic es reobri després de la pandèmia. Si alguna cosa s’ha evidenciat en aquesta situació és la necessitat d’avançar en el procés de digitalització, ja sigui en els sectors productius com en els mitjans de comunicació i relació social. Amb l’acceleració de la digitalització, la demanda tecnològica – per incrementar la rapidesa, flexibilitat, confiança, seguretat i proposta de valor del sector turístic – es veurà incrementada.

El turisme TIC compta amb més de 5.000 professionals en actiu amb competències de desenvolupament digital treballant a Catalunya. Actualment, aquest sector representa el 7% dels professionals digitals a Catalunya però només l'1,5% de les ofertes de treball. Barcelona es posiciona com la capital del talent digital aglutinant gairebé el 90% de les companyies d'aquest sector a la ciutat. A l'analitzat totes les ofertes de treball digital publicades en els darrers 12 mesos s'observa com les posiciones més demandades en aquest sector són els perfils de Frontend Developer (22,04%) i Backend Developer (19,59%).
“La tecnologia digital està canviant radicalment les bases dels negocis turístics, generant oportunitats per a la creació de noves empreses i, així mateix, fent una gran pressió sobre les empreses actuals, que es veuen obligades a adaptar-se i a innovar de manera àgil i ràpida"
Dr. José Antonio Pérez-Aranda, Director d'EU CETT-UB
Impacte de la Covid-19 en la demanda de talent digital
Talent i Turisme