Talent i Bootcamps
Analitzem l'impacte del mercat dels bootcamps a Espanya

SHARE

Els bootcamps neixen fa 15 anys a la costa oest dels EUA. Actualment, Nova York (46) i San Francisco (33) són les ciutats que acullen major número d'aquests programes. En 2019 el mercat nord-americà d'aquesta modalitat de formació va facturar 460M$ i va formar prop de 34.000 alumnes respecte als més de 93.000 formats en enginyeries informàtiques. Google, Microsoft, Amazon i Facebook van ser les principals empreses reclutadores d'alumnes formats en bootcamps.

Els bootcamps són programes de formació no reglada de curta durada, que traslladen el concepte militar d'entrenament intensiu a les disciplines tecnològiques i busquen una ràpida ocupabilitat. Aquests cursos van dirigits a persones que busquen una reorientació de la seva carrera professional cap al camp digital (reskilling) així com a tecnòlegs que volen actualitzar les seves competències (upskilling). En aquest sentit, no competeixen, sinó que complementen els formats de formació tecnològica existents com ara les Enginyaries, els Masters Universitaris i la Formació Professional en TIC, tots ells de major durada i amplitud de continguts.

A Espanya els primers bootcamps es van llançar en 2013, encara que és durant els últims 5 anys quan s'han creat el 80% dels programes del mercat. Actualment existeixen 35 centres amb bootcamps a Espanya. El 74% de l'oferta es concentra a Barcelona (41%) i Madrid (33%), seguides per Bilbao (7,1%) i Sevilla (4,8%). Aquest informe és el primer estudi que analitza els bootcamps a nivell nacional i neix amb l'objectiu d'entendre el seu context, dimensió i impacte actual sobre el talent digital.
"Els bootcamps són una opció molt atractiva atès que permet a l'estudiant, en un breu espai de temps, aprendre de manera pràctica i aplicada coneixements tecnològics i digitals clau avui dia. Creiem que, almenys, es mantindran durant bastant temps en el mercat donada l'alta demanda dels perfils que es formen en aquests centres. A més, el tipus de formacions que ofereixen estan molt alineades amb les necessitats actuals de les companyies, necessitats que, com dèiem, costen de cobrir."
Susana Barrios, Directora de Selecció a CaixaBank
Àrees de coneixement digital més demandades en els bootcamps