Bootcamp de Web & Mobile Development

Sense necessitat de coneixements de programació previs, aquest curs està orientat a obtenir les competències tècniques per poder començar a treballar en l’àmbit digital com a programador/a web.

El curs té una durada de 4 mesos presencials amb dedicació completa i es realitza al nostre campus de Barcelona, durant el curs es tracten els següents aspectes: iniciació als algorismes i als llenguatges Java i Python, introducció a l’administració de sistemes, bases de dades SQL (MySQL) and No-SQL (MongoDB) i aprenentatge de les tecnologies més utilitzades en l’àmbit del desenvolupament web (HTML, CSS, Javascript, PHP), frameworks (Laravel), Web Back-*end (Node.js), Web front-end (jQuery, Vue.js) i també es tracten tecnologies web/mobile app com React Native.

L’aprenentatge es realitza a través d’una metodologia totalment pràctica per projectes que permet una assimilació completa dels continguts. Així mateix al final de la formació i per a obtenir el certificat de Epitech en programació web es realitza un projecte final i/o una pràctica en empresa.

¿A qui es dirigeix el curs?

S’adreça a tots els professionals de qualsevol àmbit que disposin almenys del títol de batxillerat i vulguin reorientar la seva carrera cap al sector digital o per a recents titulats universitaris de qualsevol especialitat que vulguin complementar els seus coneixements.

INSCRIPCIONS TANCADES

Informació del curs i la beca  • Nº de beques disponibles: 2 al 50%

  • Preu (sense beca): 4.900€

  • Inici del curs: 21/09/2021

  • Durada: 4 mesos presencials amb dedicació completa


Com aplicar a la beca?  • Nivell mitjà d’anglès.

  • Títol de batxillerat o Cicle formatiu o equivalent.

  • Motivació pel món de la informatica i la programació

  • Disponibilitat per a realitzar la formació durant 4 mesos.

  • Per a accedir al programa s’ha de realitzar prèviament una entrevista d’admisió