Màster en Blockchain i les seves Aplicacions Empresarials

El programa s’estructura en 10 mòduls que es divideixen en 3 blocs:

Bloc I.- Fonaments de Blockchain. En aquest es proporcionen les bases conceptuals del Blockchain que permetran, a l’estudiant, poder seguir correctament els diferents mòduls que integren el programa.

Bloc II.- Plataformes Blockchain. En aquest bloc els estudiants aprofundiran en diferents plataformes utilitzades en l’entorn Blockchain. Els estudiants veuran les eines vinculades, així com les diferents aplicacions que tenen.

Bloc III.- Aplicacions econòmic-empresarials del Blockchain. En aquest últim bloc del programa, s’analitzaran detalladament les aplicacions que té la tecnologia Blockchain en diferents àrees/ sectors de l’empresa.

A més, el màster inclou 2 tallers pràctics i un Projecte Final de Màster, on els alumnes treballaran amb una empresa en el desenvolupament d’un projecte real.

¿A qui es dirigeix el curs?

– Responsables i caps de projecte que vulguin ampliar la seva capacitat de gestió per a escometre projectes relacionats amb Blockchain.
– Consultors i especialistes en tecnologies Blockchain que vulguin preparar-se, actualitzar-se i completar el seu perfil professional.
– Persones amb experiència o vocació en l’àrea del Blockchain, que desitgin avançar la seva preparació acadèmica.
– Graduats o llicenciats en enginyeries tècniques, ADE, Finances o ciències (matemàtiques, física o química) que vulguin encaminar la seva carrera professional cap a les finances.

INSCRIPCIONS TANCADES

Informació del curs i la beca  • Nº de beques disponibles: 2 al 40%

  • Preu (sense beca): 7.500€

  • Inici del curs: 21/11/2021


Com aplicar a la beca?  • Posseir experiència relacionada amb la innovació, la transformació digital, etc.

  • Estar en possessió d’un títol de grau o llicenciatura

  • Beca no acumulable amb altres promocions o descomptes

  • Entrevista d’admissió amb un membre del comitè acadèmic de Three Points

  • Carta de motivació

  • Perfil Linkedin o CV