SPATHIOS busca un perfil de Frontend Developer

Descripció de l’empresa:
Revolucionar el món de lloguer d’espais per hores a traves de la tecnologia. Un equip jove que esta fent que Spathios funcioni a tot Espanya.

El departament actualment està format per a dues persones, un CTO y un programador Backend. Amb moltes ganes de revolucionar el mont de lloguer d’espais per hores a traves de la tecnologia.

Funcions i responsabilitats:
Maquetar i profunditzar les funcionalitats i usabilitats de la web per a millorar el procés de reserva. També millorar totes les funcionalitats que els Host i Guest utilitzen dins de la plataforma: xat, calendari, pàgina descriptiva del espai.

La teva missió serà aprofundir en la funcionalitat i usabilitat del web, per millorar el funnel de vendes, optimitzar el transaction process i facilitar els processos entre host i guest, fent que sigui encara més intuïtiu i estructurat. A més també desenvoluparàs i milloraràs tant les eines de l’amfitrió com el procés de reserva. El marketplace liquidity serà el teu principal objectiu!

Optimitzar les landing pages (per on entra tot el trànsit) per millorar l’índex de persones que passen a la segona interacció (ja sigui fent search o interactuar amb les diferents funcions que hi ha a la landing).

Dissenyar i programar el streamlining de el procés de reserva, segons dades recollides i proporcionats per l’equip, amb l’objectiu de reduir el temps mitjà de conversió de reserves.

Millorar l’atractiu de la reserva desenvolupant en profunditat les característiques específiques de l’espai perquè resultin més atractives i facilitant la venda creuada d’altres productes.

Funcionalitats / eines:
Optimitzar la gestió i monitorització de les reserves per al host, facilitant el listing de reserves (factures, calendari, …) aconseguint així millorar l’engagement de l’host amb l’eina calendari

Optimitzar i desenvolupar l’aplicació de gestió de factures, i la secció beta de Wallet, on els tècnics poden visualitzar l’evolució de la facturació dels seus espais.

Dissenyar i programar els serveis de cross-sales per al procés de reserva, facilitant als usuaris un servei 360 i augmentant el tiquet mitjà de reserva.

Tecnologies imprescindibles:
CSS
HTML
Javascript (Jquery)
Wordpress
Git