Màster Full stack Developer – Javascript
Digital Tech Institute
Curs especialitzat per a aquells professionals amb experiència laboral com a programadors i vulguin millorar els seus coneixements en Javascript, CSS3, HTLM5, NodeJS, ES6, MongoDB i Jquery UI, Bootstrap. Treball amb eines Gulp o Jenkins, adquisició domini avançat del llenguatge PHP i maneig del framework PHP.
Requeriments
  • Els candidats que desitgin accedir a aquest curs especialitzat han de ser capaços d’elaborar un conjunt de pàgines web amb Ajax i HTTP i saber dotar-les d’estil i interacció amb CSS3, Bootstrap i Jquery. A més, han de conèixer els fonaments del protocol HTTP/S i saber emmagatzemar informació amb HTML5.
  • Finalment, també han de conèixer termes com OAuth2, Websockets i WebRTC. Programació.Programació orientada a objectes, MVC i Disseny Workflow. HTTP/HTML5.Protocol HTTP, HTML5 Canvas, Web Components i Storage. Fonaments, DOM, Ajax i Jquery. Fonaments,animacions, transformacions, Mitjana Queries i Bootstrap.
Sortides professionals
  • Desenvolupador Full stack
Idioma: Castellà
Preu: Sense determinar
Modalitat: Presencial
Tipus de formació: No oficial
Duració: 8 setmanes
Sobre el centre de formació:

Digital Tech Institute són experts en formació in company per a empreses que vulguin potenciar els coneixements de la Indústria 4.0 entre els seus professionals.