MBA & Màster en Big Data i Business Intelligence
ENEB
El MBA + Màster en Big Data i Business Intelligence té com a objectiu proporcionar als seus alumnes una visió general i globalitzada des d'un càrrec directiu de les tecnologies Big Data i la seva utilitat per la consecució d'objectius empresarials, així com una formació aplicada i pràctica en tècniques analítiques per al negoci (Business Analytics) preparant a l'alumne per a l'actual demanda existent en aquest àmbit laboral que requereix professionals que manegin grans volums de dades.
Requeriments
 • Estar en possessió d’un títol de Grau, Arquitectura, Enginyeria Superior o Tècnica, Llicenciatura, Diplomatura o un altre títol equivalent.
 • Estudiants cursant una carrera universitària o estudis superiors equivalents.
 • Professionals amb projecció professional en el lloc exercit.
 • En el cas que no compleixis amb cap de les condicions anteriors, si us plau contacta amb l’escola i el departament d’admissions valorarà el teu cas particular.
Sortides professionals
 • Responsable de projectes de Big Data
 • Business Intelligence
 • Analista de dades
 • Data scientist
 • Arquitecte de solucions Big Data
 • Data Consultant
 • Administrador o desenvolupador de sistemes de Big Data
Idioma: Castellà
Preu: €€€€€
Modalitat: Presencial
Tipus de formació: No oficial
Duració: 24 mesos
Sobre el centre de formació:

ENEB és una escola de negocis especialitzada en formació de màster i postgrau d'alt rendiment basada en metodologies pedagògiques a distància que imparteix diversos programes de referència de caràcter internacional a Espanya i Llatinoamèrica.

Més cursos d'aquesta escola