Postgrau en Full Stack Web Technologies
UPC
Programa que dota als participants d'una alta capacitat tècnica i de gestió en el desenvolupament de projectes amb tecnologies web i permetrà disposar d'una visió global i actualitzada gràcies a l'aprenentatge d'un conjunt de llenguatges, llibreries i frameworks concrets.
Requeriments
  • Professionals pròxims o interessats en l’àmbit TIC que desitgin reorientar la seva carrera cap al desenvolupament, gestió i/o implementació de projectes i idees de negoci utilitzant tecnologies web.
  • Professionals sènior de l’àmbit TIC que desitgin actualitzar de forma condensada el seu coneixement sobre les tecnologies web.
  • Professionals júnior de l’àmbit TIC que desitgin aprofundir en el desenvolupament d’aplicacions amb tecnologies web
Sortides professionals
  • Desenvolupador d'aplicacions per a diverses plataformes amb tecnologia web
  • Managers i responsables de projectes amb tecnologia web
  • Dissenyador d'aplicacions amb tecnologia web
  • DevOps i SysAdmin especialitzat en aplicacions amb tecnologia web
  • Auditor de projectes amb tecnologia web
Idioma: Castellà
Preu: €€€
Modalitat: Semipresencial
Tipus de formació: No oficial
Horari: Part Time: Dimarts i dijous: 18.30 a 21.30
Data d'inici:
  • Febrer 10, 2022
Duració: 5 mesos

Més cursos d'aquesta escola