Product Owner

A partir de la seva habilitat interpersonal i multidisciplinar, la responsable o el responsable de producte utilitza les tecnologies Agile per liderar equips per al desenvolupament de nous productes de software. És responsable de traduir els objectius de negoci a l’equip i convertir-los en solucions viables que es poden aportar contínuament.

El Product Owner és responsable de la gestió financera del projecte, i ha de donar prioritat clara a les funcionalitats que aporten els millors beneficis amb els mínims costos per a l’organització.

És un actor crític en el procés Scrum. Participen en els desenvolupaments diaris, aporten la seva visió al negoci juntament amb els indicadors necessaris per valorar l’èxit de la solució

Resol reptes

 • Abordament de les necessitats del negoci i presentar els requisits del sistema
 • Presentació dels diversos resultats obtinguts i llançar el software desenvolupat
 • La priorització continuada de les funcionalitats que s’han de desenvolupar
 • Gestió de les finances del producte desenvolupat
 • Entrena aquestes competències

 • Metodologies Scrum i Kanban
 • Habilitats de comunicació i capacitats per definir les necessitats del negoci
 • Gestionar reunions
 • Gestió financera de projectes
 • Coneixements en gestió de tasques
 • Empreses que busquen talent digital