Web Development – IT Academy

Aquest curs es dirigeix a totes aquelles persones que tenen interès a treballar en el món de la programació (programari). Ja sigui perquè han decidit realitzar una reconversió a aquest sector o bé perquè desitgen actualitzar els seus coneixements.

El perfil professional de frontend developer és la persona que s’encarrega de construir la part visible per a l’usuari/a d’una web. Se centra en el disseny, l’estructura, els colors, les animacions, els efectes, etc. Actualment pots triar entre dues especialitats. Angular o React.

La posició de backend developer està ocupada per la persona que s’encarrega de programar la part de la web que no és visible per a la persona usuària. És a dir, se centra en totes les funcions que ofereix la web i les bases de dades que estan vinculades. Podràs triar entre dos perfils diferents de back-end:

– Un itinerari en Java on aprendràs Spring.

– Un itinerari en C# on aprendràs tot l’ecosistema .Net (conjunt de llibreries utilitzades per a realitzar, entre altres, el back end d’una web o aplicació)

A inici del curs, hauràs de triar quin dels tres itineraris vols realitzar. Una vegada finalitzat el curs, si has adquirit els coneixements requerits, Barcelona Activa t’ajudarà a participar en processos de cerca d’ocupació.

Informació del curs  • Nombre de places: 300 durant l’any 2021-2022

  • Inici del curs: el curs comença quan la persona accedeix al seu itinerari.

  • El curs es dirigeix a persones amb alta motivació per la tecnologia, autodidactes, amb moltes ganes de reorientar-se al sector de les TIC.

Com accedir al centre?  • Tenir DNI o NIE

  • Alta motivació per la programació i el sector TIC