Competències digitals i talent
El diccionari de les professions digitals

SHARE

És una realitat que, a Europa, la inversió que les empreses fan en tecnologia és cada vegada més gran, i continuarà sent així a mesura que s’avanci en el desenvolupament de noves tecnologies i en la conceptualització de millors solucions empresarials. Amb el sorgiment de noves tecnologies, també augmenta la demanda pel talent digital, ja que cal cobrir els nous llocs de treball que es generen.

Una de les línies de treball de Barcelona Digital Talent és recollir dades del mercat i dur a terme estudis que permetin desenvolupar iniciatives d’impacte com, per exemple, programes formatius que responguin a les necessitats del mercat identificades o activitats que impulsin la contractació de nou talent digital i que serveixin de pont entre reclutadors i professionals digitals. Per això, sorgeix la necessitat de fer un estudi que presenti un diagnòstic del mercat de talent digital a Barcelona en l’actualitat.

Com a resposta, l’associació empresarial 22@Network, juntament amb l’equip de consultoria de Valkiria Innovation, GFWF (Global Future of Work Foundation), Mobile World Capital Barcelona i el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), amb la col·laboració del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, es planteja el desenvolupament d’un Diccionari de professions digitals —en anglès, Dictionary of Digital Occupational Titles (DDOT)— per aclarir les especificacions de cada perfil digital, les necessitats formatives, les habilitats i el nivell de responsabilitat, amb l’objectiu de millorar els processos de captació, selecció, retenció i, sobretot, formació del talent digital.
"Qualsevol economia que aspiri a ser rellevant en la nova era digital haurà de tenir una alta capacitat per generar i atreure talent digital. Barcelona ja és una capital de talent tecnològic. En aquest sentit, el Diccionari de professions digitals constitueix una eina, al servei de professionals, empreses i centres de formació, que clarifica de manera consensuada les habilitats requerides en les professions digitals del mercat de Barcelona."
Quote's Author
Jordi Arrufi, Responsable del programa de Talent Digital de Mobile World Capital Barcelona.