Cybersecurity

La ciberseguretat és un camp emergent amb moltes oportunitats apassionants. Tant si ja tens anys d’experiència en IT com si tot just comences, cada vegada hi ha més demanda de professionals de ciberseguretat, i inclou persones de tots els àmbits. A mesura que les organitzacions es digitalitzen, i obren el seu entorn a col·laboradors externs, cada vegada és més necessari mantenir la seguretat i protegir la informació.

La persona responsable de la ciberseguretat estudia totes les fonts de dades per garantir que siguin segures, tant amb la cerca activa de possibles vulnerabilitats com amb l’anàlisi de tots els atacs detectats. Algunes d'aquestes tasques inclouen:

  • La revisió continuada de riscos i vulnerabilitats

  • L’anàlisi d’atacs i incidents

  • La realització d’auditories de seguretat freqüents dels sistemes propis i de tercers

  • Instal·lació de disseny, configuració i operació dels elements de seguretat dels sistemes de IT.

  • Disseny i implementació de sistemes de protecció de dades de les organitzacions tant si estan custodiades per la mateixa organització o per tercers.


Un repte de l'ecosistema digital


La gestió de lògica de la seguretat hauria de garantir que cap persona no autoritzada utilitzi recursos de la companyia.

El candidat hauria de reduir el risc de robatori de dades que podria perjudicar greument la imatge de l'empresa i perdre competitivitat. Passa el mateix amb la protecció; en cas de robatori, sabotatge i segrest de sistemes, i els recursos d’una organització.